Om Højgårdsparken

I Højgårdsparken har vi et fælles fokus på læring, trivsel og chancelighed. Vi arbejder med stærke relationsdannelser, da venskaber er afgørende for barnets udvikling, dannelse og trivsel.

Højgårdsparken_048

Vi lægger vægt på

Relationer

Nære og tætte relationer ser vi som et grundlæggende fundamentet for barnets læring, udvikling og trivsel. Vi arbejder kontinuerligt med relationer mellem voksen-barn, og barn-barn imellem. I Højgårdsparken bliver børn og forældre mødt af engagerede og kompetente voksne, der er nærværende i relationen.

Anerkendelse

I et trygt fællesskab med børn og voksne med anerkendelse som omdrejningspunkt giver vi barnet gode muligheder for at styrke sit selvværd. Til at understøtte dette tager vi udgangspunkt i ICDP, som omhandler kontakten og samspillet mellem barnet og den voksne, og NUSSA, som handler om at opbygge og styrke børns følelses-, personlighedsmæssige og sociale ressourcer.

Forældresamarbejde

Forældresamarbejdet vægtes højt i Højgårdsparken. Vi mener, at den gode dialog mellem personalet og forældrene har stor værdi, og danner grobund for at skabe de bedste forudsætninger for børns udvikling, trivsel og læring. Udgangspunktet er, at forældrene kender barnet bedst og er eksperterne i barnets liv.

Chancelighed

Vi arbejder for at skabe rammer så alle børn har mulighed for at tilhøre et fællesskab, og derved skabe mulighed for lige deltagelse.

Vi har en opmærksomhed på at struktur, forudsigelighed, genkendelighed og tryghed har betydning for børn i udsatte positioner.

Tilsyn

Tilsynsrapport

Varde Kommunes tilsynsmodel består af:
- Et uanmeldt årligt tilsynsbesøg i hvert dagtilbud (det vil sige et besøg på hver matrikel).
- Et anmeldt årligt tilsynsmøde for hvert dagtilbud.
- Et årligt møde mellem direktøren for Børn, Læring og Job, dagtilbudschefen og MED-udvalget i det enkelte dagtilbud.
- Et årligt møde mellem dagtilbudschefen og det enkelte ledelsesteam.

Højgårdsparken_001

Tilfredshed

Forældretilfredshed i Højgårdsparken

Forældretilfredsheden måles hvert andet år. Se vores seneste forældretilfredshedsundersøgelser fra 2022 her.

Højgårdsparken_039

Kvalitet

Kvalitetsrapport i Højgårdsparken

Dagtilbudslovens § 1, stk. 1-4 beskriver formålet med loven, derudover tages i rapporten udgangspunkt i Varde Kommunes visionsstrategi, Børn og Ungepolitik samt vedtagne mål for dagtilbudsområdet. Visionen for alle Varde Kommunes dagtilbud er at skabe en praksis der sikrer, at alle børn trives bedst muligt, lærer mest muligt og møder mest mulig chancelighed.

Højgårdsparken_014

Vil du høre mere?

I er altid velkommen til at kontakte os hvis I har spørgsmål eller ønsker at aftale et besøg i institutionen

20284198 Telefon
Højgårdsparken_034